• Κρυστάλλωση μελιού: Αίτια και λύση! 

                                      

  • Γιατί το «γνήσιο» μέλι κρυσταλλώνει; H κρυστάλλωση του μελιού είναι μία φυσική ιδιότητα και δείχνει ότι το μέλι είναι υψηλής ποιότητας. Η κρυστάλλωση είναι αποτέλεσμα της περιεκτικότητας σε γλυκόζη, ενός από τα βασικότερα συστατικά του μελιού. Ο βαθμός περιεκτικότητάς του σε γλυκόζη σε συνδυασμό με τη χαμηλή υγρασία καθορίζει και την κρυστάλλωση.

   

  • Η «κρυστάλλωση» είναι δείγμα χαμηλής ποιότητας;

  Όχι, το αντίθετο μάλιστα. Είναι φυσική ιδιότητα του μελιού η κρυστάλλωση. Όταν το μέλι δεν κρυσταλλώνει μπορεί να είναι δείγμα ότι δεν είναι τόσο γνήσιο.

   

  • Γιατί το μέλι κρυσταλλώνει τον χειμώνα;

  Το μέλι δεν κρυσταλλώνει μόνο τον χειμώνα αλλά όλη τη διάρκεια του έτους. Ο λόγος που συναντάμε πιο συχνά το κρυσταλλωμένο μέλι το χειμώνα είναι επειδή οι θερμοκρασίες από 8° μέχρι 14° επιταχύνουν την κρυστάλλωση.

   

  • Ποιες είναι οι συνθήκες που πρέπει να φυλάσσεται το μέλι για να αποφευχθεί η «κρυστάλλωση»;

  Αποθηκεύοντας το μέλι σε θερμοκρασίες πάνω από 14°. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι το μέλι δεν θα κρυσταλλώσει αλλά ότι η κρυστάλλωση θα καθυστερήσει.

   

  • Το κρυσταλλωμένο μέλι επανέρχεται στην κανονική του μορφή;

  Ναι, βεβαίως. Η θέρμανσή του μελιού δεν πρέπει να εφαρμοστεί με άμεση φλόγα αλλά το κρυσταλλωμένο μέλι μπορεί να επανέλθει στην κανονική του μορφή θερμαίνοντάς σε υδατόλουτρο (Bain Marie).


This website is created and hosted by Website.com's Site Builder.